הוצאה מוכרת

כל בעל עסק נתקל במהלך העסקים בשאלה "מה היא הוצאה מוכרת?"

התשובה לכך נמצאת בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה המפרט את ההוצאות המותרות בניכוי.

להלן נפרט חלק מן ההוצאות המוכרות המשמשות בייצור הכנסתו של נישום ויותרו בניכוי:

 1. הוצאות תקשורת (טלפון, דואר, אינטרנט וכו').
 2. הוצאות אחזקת רכבים (הוצאות קבועות והוצאות שוטפות ).
 3. הוצאות משכורות ונלוות לשכר עבודה (בכפוף לתקרות).
 4. הוצאות משרדיות ואחזקת מחשבים.
 5. הוצאות שירותים מקצועיים (רו"ח, עו"ד, יועץ מס)
 6. הוצאות שכ"ד ואחזקת עסק.
 7. הוצאות ביגוד והנעלה.
 8. הוצאות כיבודים, אירוח ומתנות עסקיות.
 9. הוצאות נסיעות לחו"ל.
 10. הוצאות בגין ריביות ועמלות.

ייתכנו מקרים מסוימים בהם ניתן יהיה להכיר בהוצאות נוספות במקרה של עבודה מהבית כגון:

הוצאות חשמל וארנונה מבית המגורים אשר יותרו בניכוי על פי חישוב שטח יחסי של הבית.

בנושא הוצאות שכ"ד בדירת מגורים עולה השאלה במספר רב של מקרים ולהלן הבהרה בנושא:

הוצאת שכ"ד למגורים לא תותר בניכוי אם לא נוכה מס כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה במקור בידי מקבל התקבול ולפיכך ברוב המקרים בישראל ההוצאה לא תותר*.

ישנם תשלומים המשולמים על ידי בעל עסק ואינם מהווים כניכוי משמע הוצאה מוכרת אך הם מזכים בהטבת מס, לדוגמא תרומות, הפקדות לקופות גמל , קרנות פנסיה וכיו"ב.

ייתכנו מקרים כי הוצאה תותר אצל בעל עסק אחד ולא תותר אצל בעל עסק אחר וזאת בהתאם לאופי וסוג הפעילות.  כמו כן, ישנם מקרים אשר חלה חובת ניכוי מס במקור על המשלם ואילולא נוכה מס או לחילופין התקבל פטור מניכוי מס במקור לא תותר ההוצאה אף על פי שהיא משמשת בייצור ההכנסה. לכן חשוב להיוועץ עם הגורם המתאים בטרם מחליטים על תשלום ההוצאה.

חשוב לזכור כי בעת תשלום ההוצאה יש לקבל את האסמכתא לתשלום על מנת שניתן יהיה לרשום אותה בספרי הנהלת החשבונות.

 • לעניין מס הכנסה.

מקוצר היריעה, המאמרים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד

אין לראות בהם יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!

קישורים רלונטים:
שכל


| הוצאה מוכרת || הוצאה מוכרת במס || ניכוי מס |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא