הכנת דוחות שנתיים

למשרדנו ניסיון רב בביצוע ביקורת והכנת דוחות כספיים שנתיים
ובכלל זה- מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על השינויים בהון העצמי, דוחות תזרימי מזומנים וביאורים לדוחות הכספיים עבור חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים.

 

בין לקוחותינו תאגידים ממגוון תחומים כגון: חברות תעשייתיות, מסחריות, נותני שירותים, יבואנים, חברות הייטק, מקצועות חופשיים ועוד.


| הכנת דוחות שנתיים || דוחות שנתיים || דוחות כספיים שנתיים |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא