הצהרת הון

הצהרת הון הנה הצהרה שנדרשת על ידי רשויות המס אחת למספר שנים.

הצהרת הון משמשת ככלי בידי רשויות המס לביצוע בקרה על הכנסותיו של נישום בישראל ובאמצעותו ניתן לאתר הפרשי הון שלא התקבלו הסברים לגביהם.

פקיד השומה יכול להטיל דרישה לחיוב במס של נישומים המשקפים להנחת דעתו את הגידול בהון הבלתי מוסבר. הצהרת ההון נדרשת לפי סמכותו של פקיד השומה לפי סעיף 13 (1) לפקודת מס הכנסה.

בהצהרת ההון יש לפרט את כל הרכוש וההתחייבויות של הנישום / בן / בת זוגו וילדיו שטרם מלאו להם 18 שנה. חשוב לציין כי יש לפרט בהצהרה את הרכוש וההתחייבויות הפרטיים, את הרכוש וההתחייבויות בעסקים בהם לא נערך מאזן וכן את הרכוש וההתחייבויות בעסקים בהם נערך מאזן.

הצהרת הון נדרשת לפי סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה. הדו"ח מוגש במסגרת  סמכותו של פקיד השומה לדרוש ידיעות ומידע, זאת  בנוסף לדו"ח השנתי על ההכנסות לפי סעיף 131 לפקודה.

ממועד דרישת הצהרת ההון עומדים לנישום 120 ימים להגשתה לפקיד השומה או במקביל למועד הגשת הדו"ח השנתי לאותה שנה.

איחור בהגשת הצהרת ההון במועד,  גורר אחריו הטלת קנס בגין כל חודש פיגור לפי סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה וכן  הדבר מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה.

רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.

חשוב להדגיש כי את הגשת הצהרת ההון ניתן להגיש באופן אישי וללא כל סיוע והיא אינה מחייבת את חתימתו של המייצג. יחד עם זאת ולאור חשיבותה של הצהרת זו  מומלץ מאוד לפנות לאיש מקצוע על מנת שלא ייגרם לנישום נזק שיכול לבוא לידי ביטוי בתשלום הפרשי מס גבוהים.

מקוצר היריעה, המאמרים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד

אין לראות בהם יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!


| הצהרת הון |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא