הקמת עסק או תאגיד

הקמת עוסק מורשה או חברה בע"מ  היא החלטה רבת משקל 
ודורשת הכוונה וייעוץ של רואה חשבון מקצועי ומנוסה בתחום. 

ישנם היבטים שונים ושיקולים שיש לקחת בחשבון טרם ההחלטה.

הקמת עסק או תאגיד דורשים רישומים שונים ברשויות, פתיחות תיקים במס הכנסה, מע"מ, רשם החברות ועוד.

חברה בע"מ  – היא התאגדות של אדם או חבר בני אדם שהתאגדו למטרה מסוימת, בד"כ עסקית ולמטרות רווח, החברה היא גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו בעלי מניות החברה. כאשר לחברה קיים חוב, ניתן יהיה  לגבות את החוב רק מהחברה, ולא מבעלי מניות החברה, זוהי מהות ההתאגדות המשפטית הנפרדת.

עוסק מורשה  – אדם אשר הקים עסק, שעניינו פעילות חוקית, והוגדר כעוסק מורשה. לכל עוסק מורשה קיים מספר ע.מ על פיו יזוהה ברשויות. עוסק שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 76,884 ₪ (נכון לשנת 2012 ) חייב להירשם כעוסק מורשה בשונה מעוסק פטור שלו תקרת הכנסות כאמור. בנוסף קיימת רשימה סגורה של מקצועות שגם אם מחזור הכנסותיהם נמוך מהתקרה כאמור, לא יכולים להתאגד כעוסק פטור (עורכי דין, רופאים ועוד).

אם כך, מה עדיף, לפתוח חברה

או לפעול כעוסק מורשה?

בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג בה אומצו סעיפים שונים והוחלט כי מדיניות הממשלה בדבר הפחתת המיסים באופן מדורג תיפסק והועלו שיעורי המס השולי עד לשיעור מס מקסימלי של 48%. כמו כן, מס החברות שאמור היה לרדת באופן מדורג הועלה ל25%. יש לבחון כל מקרה לגופו בעצה אחת עם בעל העסק/היזם על מנת להגיע למסקנה מהי צורת ההתאגדות הנכונה.

מקוצר היריעה, המאמרים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד

אין לראות בהם יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!


| הקמת עסק || הקמת תאגיד |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא