החוק לעידוד השקעות הון


במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו – 2012,
 בוצע תיקון מקיף ומשמעותי של החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן "החוק").
 תיקון זה עתיד לשנות בצורה מהותית את ההטבות להן היו זכאים עד כה מפעלים מוטבים ומפעלים מאושרים.

תיקון 68 לחוק שינה את תבנית ההטבות המוכרות וביטל את הזיקה שבין השקעות הוניות להטבות מס. כמו כן, לאחר ביטול סעיף 74 לחוק וביטול מסלול המס בסעיף 51, הטבת המס שתינתן תהיה על כל ההכנסה התעשייתית של המפעל.

סעיף 1 לחוק שונה ולהלן הנוסח המעודכן:

"מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם-

(1)   פיתוח כושר הייצור של משק המדינה.

(2)   שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים.

(3)   יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא."

על פי הוראות החוק לפני התיקון החדש לא הייתה אפשרות ליהנות משני המסלולים במקביל. בהתאם לתיקון החדש חברות הממוקמות באזור פיתוח א' בלבד תהינה זכאיות ליהנות משני מסלולי ההטבות במקביל.

חשוב לציין כי בתשלום דיבידנד המחולק מהכנסה בשיעור מס מופחת כמפורט בטבלה לעיל יחול מס של 15% על הדיבידנד המחולק. הטבה נוספת זו הנה משמעותית ביותר מאחר ועל פי ועדת טרכטנברג, דיבידנד שיחולק החל מיום 1 בינואר, 2012 יהיה בשיעור של 30% לבעל מניות מהותי או 25% למי שאינו בעל מניות מהותי.

על מנת ליהנות מהטבות החוק יש לפנות לגורם מקצועי על מנת לערוך באופן מקצועי את הפנייה למס הכנסה על מנת לקבל אישור מקדמי בנושא. ישנם מקרים המפורטים בחוק בהן אין אפשרות אחרת מלבד פניה למס הכנסה לקבלת אישור.

מקוצר היריעה, המאמרים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד

אין לראות בהם יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!

קישורים שימושיים:ניהול תיקי השקעות


| החוק לעידוד השקעות הון || השקעות הון |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא