עוסק מורשה או עוסק פטור?

 

שאלת שעולה בפני מי שעומד לפתוח עסק – עוסק מורשה או עוסק פטור?

 

יש לבחון  את שתי האופציות ולהחליט מה יותר נכון.

עוסק מורשה      

צורת ההתאגדות הנפוצה למי שמחזור עסקאותיו גבוה מ 76,884 ₪ (נכון לשנת 2010).

לאחר פתיחת העוסק במע"מ וקבלת תעודת עוסק מורשה, יש להדפיס חשבונית מס, חשבונית מס/ קבלה בהתאם לסוג העסק.

עוסק מורשה גובה מע"מ על הכנסותיו ומנגד מקזז מע"מ על התשומות בייצור ההכנסה (הוצאות). עוסק מורשה מדווח על מחזור עסקאותיו אחת לחודשיים אלא עם מחזור עסקאותיו השנתי עולה על מיליון וחצי ₪ ואז חובת הדיווח היא אחת לחודש.

הנהלת החשבונות בעוסק מורשה שונה מהותית מאשר בעוסק פטור שכן האחרון מדווח על הכנסותיו למע"מ אחת לשנה בזמן שעוסק מורשה חייב בהגשת דוחות מדי חודש או חודשיים.

ההחלטה כיצד להתאגד מונעת בהרבה מקרים מסיבות פסיכולוגיות תדמיתיות אל מול הלקוחות. מי שצופה שמחזור עסקאותיו יהיה גבוה מהתקרה לעוסק פטור או לחילופין צופה הוצאות גבוהות בשלבים הראשונים של פתיחת העסק מוטב יהיה לו לבחור בצורת התאגדות זו.

עוסק פטור

כשמו כן הוא, עוסק פטור הינה צורת התאגדות הפוטרת את הנישום מדיווחים שוטפים למע"מ. הדיווח למע"מ מתבצע בטופס מיוחד על ההכנסות השנתיות אשר מוגבלות בתקרה של 76,884 ₪ (נכון לשנת 2010).

לאחר פתיחת תיק במע"מ וקבלת תעודת עוסק פטור יש להדפיס פנקסי קבלות.

צורת התאגדות זו נפוצה יותר בקרב מי שמנסים להוציא אל הפועל יזמות קטנה או עסק זעיר מתוך ידיעה ברורה כי לא יגיעו לתקרת ההכנסה ובמקביל לא מתוכננות הוצאות הקמה גבוהות. באופן שוטף עוסק פטור לא גובה מע"מ על עסקאותיו ומנגד לא מקזז מע"מ בגין התשומות.

כמו כל נישום, עוסק פטור חייב בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.

מקוצר היריעה, המאמרים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד

אין לראות בהם יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!


| עוסק מורשה || עוסק פטור |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא