פנסיית חובה ותנאים סוציאליים

פנסיית חובה ותנאים סוציאליים

 

בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה אשר הביא למהפכה .

חוק פנסיית החובה נכנס בשלבים והוא חל על כל עובד ועובד באשר הוא. להלן נפרט את גובה ההפקדות החודשיות שיש להעביר לקופות הפנסיה:בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני. לראשונה ניתנה לעובדים רבים במדינת ישראלהגנה המעוגנת בחוק אשר אינה נתונה לשיקוליו של מעסיק כזה או אחר.
מיוםהפרשות מעבידהפרשות עובדהפרשות המעביד לפיצוייםסה"כ
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%

 

בטבלה זו ניתן למצוא את ההפקדות המינימליות שעל כל עובד ומעסיק להפקיד מדי חודש.

מי זכאי לפנסיית חובה על פי הקבוע בחוק:

א. עובדים גברים שעברו את גיל 21, ועובדות מעל גיל 20.

ב. עובד שמתקבל לעבודה ייאלץ להמתין במשך 6 חודשים, טרם תחול החובה לבטחו בביטוח פנסיוני לפי הצו (בעבר תקופת ההמתנה הייתה 9 חודשי עבודה).

ג. עובד המתקבל לעבודה, ובאותו מועד הוא מבוטח כבר בביטוח פנסיוני כלשהו, על עובד זה לא תחול תקופת ההמתנה הארוכה, והוא יהא זכאי להמשיך את ההפרשות לביטוח שלו כבר מיום תחילת העבודה. ואולם, ההפרשות יבוצעו בפועל רק בתום 3 חודשים מתחילת העבודה, וזאת רטרואקטיבית ליום תחילת העבודה.

עובד חדש המתחיל את עבודתו אצל מעסיק ואשר לו הסדר פנסיוני קודם יחול עליו כדלהלן:

א. במידה ואין לעובד כל הסדר פנסיוני – יש לבצע ההפקדות לפי הצו.

ב. גם אם יש לעובד הסדר פנסיוני אחר, בתוקף, אך תנאיו נחותים מתנאי ההפקדה שנקבעו בצו (שיעור הפרשות נמוך יותר) – עדיין יש להפקיד עבורו לפי תנאי ההסדר הקבועים בצו.

ג. אך אם ההסדר הקיים של העובד מיטיב עמו (דהיינו, תנאיו טובים יותר מתנאי ההסדר הקבוע בצו, מעניק אחוזי הפרשות גבוהים יותר), במקרה זה צו ההרחבה לא יחול על העובד, והמעסיק ימשיך עבורו את ההסדר המיטיב הקיים. ואכן, בענפי תעסוקה רבים (חברות כח אדם, יהלומים, ניקיון ותחזוקה, ורבים אחרים), חובת ההפקדה לפנסיה היא בשיעור גבוה מזה המחויב בצו, ואז הצו אינו חל.

ד. שימו לב שכאשר מדובר בעובד חדש, שמבקש להפעיל הסדר מיטיב שהיה לו בעבר, המעסיק החדש אינו מחויב לתנאי ההסדר המיטיב שלא הוא העניק, ושלא חל עליו מכח חוק. המעסיק החדש יבטחו לפי תנאי ההסדר הנדרש בצו, והעובד יוכל לנהל מו"מ על השלמת הסכומים.

מקוצר היריעה, המאמרים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד, אין לראות בהם יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!


| פנסיית חובה || תנאים סוציאליים |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא