האם כל עסק זקוק לרואה חשבון?

ראשית, חברה היא הישות היחידה החייבת לשכור שירותי ראיית חשבון לצורך בקרה על הדו"חות הכספיים שלה. חובה זו אינה חלה על עוסקים מורשים או פטורים.

אבל... רואה חשבון מרכז תחתיו את כל ההתנהלות הפיננסית של העסק – פנימה והחוצה מול רשות המיסים: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. רואה חשבון טוב ינהל את התיק הפיננסי של העסק כך שנטל המס יהיה מינימלי, והרווח מקסימלי. מומלץ שכל עוסק יוועץ עם רואה חשבון באשר להתנהלות הפיננסית שלו ככלל ומול הרשויות בפרט.

משרדנו מספק את השירותים הבאים:

  • ייעוץ מלא בכל הנוגע להקמת עסק חדש
  • ייצוג העסק מול רשויות המס
  • ראיית חשבון וביקורת
  • הנהלת חשבונות ושכר
  • הטבות מס לחברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
  • קרנות גידור

| רואה חשבון |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא