המדריך המלא לפתיחת עסק

התלבטת רבות, בנית תכנית עסקית ושיווקית, קיבלת את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, והחלטת לעשות את הצעד ולפתוח עסק. מה השלב הבא? מה צריך לעשות ולמי יש לפנות?

במאמר זה ריכזנו עבורך את כל הצעדים אותם יש לבצע מול הרשויות לצורך פתיחת עסק.

פתיחת תיק במס ערך מוסף (מע"מ):

ראשית, יש לבצע רישום של העסק במשרדי מע"מ. בעת הרישום במע"מ יצטרך בעל העסק לקבל החלטה מהחשובות שבניהול העסק, באשר לצורת ההתאגדות שלו.
בפני בעל העסק עומדות 3 אפשרויות:

 1. עוסק פטור –מוגדר כעסק אשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 79,482 ₪, למעט בעלי מקצועות חופשיים כגון: יועצים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד. פתיחת עוסק פטור מתאימה לעוסקים קטנים, לשכירים אשר מעוניינים בהכנסה נוספת כעצמאיים או עוסקים אשר מרבית הלקוחות שלהם הם לקוחות פרטיים ולא עסקיים. עוסק פטור אינו גובה מע"מ ואינו מתקזז על מע"מ.
  עוסק פטור מדווח למע"מ אחת לשנה.
 2. עוסק מורשה–עוסק הגובה מע"מ מלקוחותיו ויכול להתקזז על מע"מ בגין תשומותיו.
  עוסק מורשה מדווח למע"מ אחת לחודשיים או אחת לחודש, במידה ומחזור העסקאות השנתי שלו גבוה ממיליון וחצי ₪.
 3. חברה בע"מ – רישום כחברה בע"מ מומלץ לעוסקים עם רווחיות גבוהה ו/או לעסקים המעסיקים עובדים רבים.

מועד הרישום: לא יאוחר מהיום בו החלה הפעילות העסקית

מקום הרישום: משרדי מע"מ הקרובים למקום העסק או הפעילות העסקית

מסמכים נדרשים:

עבור עוסק פטור או מורשה

 • טופס 821 של מע"מ
 • תעודת זהות
 • חוזה שכירות או קנייה של הנכס בו ממוקם העסק
 • אישור מהבנק על ניהול חשבון, או המחאה מבוטלת
 • כאשר חשבון הבנק משותף עם אדם נוסף יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מע"מ
 • תעודות הסמכה מקצועיות

מספר העוסק שיוקצה עבורך הינו מספר תעודת הזהות שלך.

עם סיום הרישום תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור ושוברים זמניים לדיווח. לאחר מספר שבועות תקבל תעודה קבועה אותה יש להציג במיקום בולט בבית העסק.

עבור שותפות, כל אחד מהשותפים יביא את המסמכים הנדרשים לפתיתת עוסק מורשה, ובנוסף :

 • יש למלא בטופס 821 את סעיף ג
 • אישור על ניהול חשבון בנק משותף של כל השותפים, או המחאה מבוטלת
 • יש למנות שותף אשר ייצג את השותפות מול מע"מ

לצורך הדיווח למע"מ השותפות נקראת איחוד עוסקים, מספר איחוד העוסקים שתקבלו הינו מספר מיוחד. עם סיום הרישום תקבלו תעודה זמנית של עוסק מורשה, ובה מצוינים שמות השותפים ושוברים זמניים לדיווח.

לאחר מספר שבועות תקבלו תעודה קבועה אותה יש להציג במיקום בולט בבית העסק.

עבור חברה בע"מ:

 • יש למלא בטופס 821 את סעיף ג
 • אישור על ניהול חשבון בנק או המחאה מבוטלת
 • אישור של רשם החברות על רישום חברה
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות
 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם
 • חוזה קנייה/שכירות של הנכס בו ממוקם העסק
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה

מספר העוסק המורשה אשר יוקצה עבור חברה הוא מספר ח.פ.

פתיחת תיק במס הכנסה:

לאחר שצלחת את פתיחת התיק במע"מ, יש לפתוח תיק במס הכנסה

מועד הרישום: לא יאוחר מהיום בו החלה הפעילות העסקית

מקום הרישום: משרדי מס ההכנסה הקרובים למקום העסק או הפעילות העסקית

מסמכים נדרשים:

עבור עוסק עצמאי – פטור, מורשה או שותפות:

 • טופס 5329
 • תעודת זהות
 • חוזה שכירות או קנייה של הנכס בו ממוקם העסק
 • טופס בקשה לפטור מניכוי מס במקור
 • במידה והעסק מעסיק עובדים עליך לפתוח במס ההכנסה תיק ניכויים, ולהקפיד בהמשך לדווח למס ההכנסה על השכר ששולם לעובדים ועל המס שנוכה ממנו.

עבור חברה בע"מ:

יש למלא טופס 4436 ולצרף את המסמכים הבאים:

 • אישור של רשם החברות על רישום חברה
 • תקנון
 • מורשי חתימה
 • חוזה שכירות או קנייה של הנכס בו ממוקם העסק

תשלומי מקדמות: לאחר הרישום במס ההכנסה, העסק שלך מכונה "נישום", וישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום חודשי או דו חודשי, בהתאם למחזור המכירות עליו דיווחת. המקדמות נקבעות כאחוז מסוים מהמחזור לפי המקובל בענף העיסוק.

המקדמות הן על חשבון המס השנתי וניתן להגדיל, להקטין, ואף לבטל אותן אם אין צפי לחבות מס באותה שנה. מסכום המקדמות ינוכה המס במקור שנוכה לך על ידי הלקוחות.

במידה ואתה מעסיק עובדים, תקבל פנקס נוסף – פנקס ניכויים, באמצעותו תדווח על השכר אותו שילמת לעובדים.

ניהול חשבונות שוטף: כל עוסק יידרש לנהל פנקסי חשבונות מיד עם תחילת הפעילות העסקית לפי הכללים שנקבעו עבור סוג עסק זה. העיקריים שבהם: פנקס חשבוניות מס, פנקס קבלות, פנקס הזמנות, פנקס תעודות משלוח ועוד. את הפנקסים ניתן לנהל באופן ידני בספר כרוך או באמצעות תוכנה ממוחשבת.

דיווח שנתי: יש להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי על ההכנסות וההוצאות של העסק עד ליום ה- 30 באפריל בגין שנת המס שהסתיימה.

חברה תצטרך, אחת לשנה, להגיש דוח שנתי למס הכנסה הכולל את מאזן החברה בצרוף חוות דעת של רואה חשבון.

רישום בביטוח הלאומי:

מועד הרישום: לא יאוחר מהיום בו החלה הפעילות העסקית

מקום הרישום: משרדי המוסד לביטוח לאומי הקרובים למקום העסק או הפעילות העסקית

מסמכים נדרשים:

לאחר הרישום בבטוח לאומי, אתה מכונה "מבוטח" וישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום, אשר נקבעו על פי הצהרתך בטופס דין וחשבון שנתי.

המקדמות שתשלם לבטוח לאומי הן על חשבון הביטוח לאומי השנתי, וניתן להגדיל או להקטין אותן.

עוסק אשר יחליט שלא לבצע רישום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי לא יהיה מבוטח בביטוח נפגעי תאונות עבודה במידה והתאונה תיגרם עקב עבודתו כעצמאי, ולא יהיה זכאי לדמי פגיעה או גמלאות כגון מילואים ולידה מהביטוח הלאומי.

חברה בע"מ אינה צריכה לפתוח תיק בבטוח לאומי, תיק הניכויים שלה יפתח באופן אוטומטי, מיד לאחר פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה.

חשוב לזכור:

מועדי הדיווח לרשויות השונות של העצמאי

 • מע"מ עוסק מורשה- עד ל 15 בכל חודש. חודשי/דו חודשי
 • מע"מ עוסק פטור-דיווח שנתי ועד ליום 31 בינואר
 • מקדמה למס הכנסה - עד ל 15 בכל חודש. חודשי/דו חודשי
 • ניכויים ממשכורת מס הכנסה עד ל 15 בכל חודש. חודשי/דו חודשי
 • ניכויים ממשכורת בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש
 • מקדמות בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש
 • דוח שנתי למס הכנסה עד ה 30 באפריל בשיטה החד צידית או 31 במאי בשיטה כפולה
 • הצהרת הון תוך 120 יום מהדרישה

מועדי הדיווח של החברה בע"מ

 • מע"מ עוסק מורשה- עד ל 15 בכל חודש. חודשי/דו חודשי
 • מקדמה למס הכנסה - עד ל 15 בכל חודש. חודשי/דו חודשי
 • ניכויים ממשכורת מס הכנסה עד ל 15 בכל חודש. חודשי/דו חודשי
 • ניכויים ממשכורת בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש
 • דוח שנתי למס הכנסה 31 במאי בשיטה כפולה

המלצה חמה!

בטרם תתחיל בתהליך רישום העסק, מומלץ לפנות למשרד רואה חשבון, אשר ייעץ לך באשר לצורת ההתאגדות הנכונה לעסק שלך, ייצג אותך מול הרשויות השונות בעת הרישום וידאג לניהול החשבונות והדיווח השוטפים.


| המדריך המלא לפתיחת עסק |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא