נמצאו 8 תוצאות עבור חיפוש התג : ביקורת פנים

ביקורת פנים

חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992,מחייב מינוי מבקר פנימי בחברות ציבוריות, חברות ביטוח, בנקים, גופים הכפופים לביקורת מבקר המדינה וגופים הממומנים במסגרת תקציב המדינה. משרדנו מעניק שירותי ביקורת פניםלחברות ותאגידים... (קרא עוד...)

ראיית חשבון וביקורת

  למשרדנו ניסיון רב בביצוע ביקורת וסיוע בעריכת דוחות כספיים שנתיים לחברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים ממגוון תחומים. ביקורת הדוחות הכספיים מבוצעת בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל, המוסד הישראלי לתקינה... (קרא עוד...)

הכנת דוחות שנתיים

למשרדנו ניסיון רב בביצוע ביקורת והכנת דוחות כספיים שנתייםובכלל זה- מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על השינויים בהון העצמי, דוחות תזרימי מזומנים וביאורים לדוחות הכספיים עבור חברות, שותפויות, עמותות... (קרא עוד...)

רטמן זיכרמן ושות', המשרד הוקם בשנת 2007

המשרד נותן מענה למגוון שירותים בתחום הפיננסי, במגוון רחב של ענפים ובכל תחומי הפעילות העסקית. למשרד מגוון לקוחות מתחומי פעילות שונים, וביניהם ניתן למצוא: חברות הזנק, תעשייה מסורתית, עמותות, חברות לתועלת הציבור... (קרא עוד...)

רטמן זיכרמן ושות

        ראיית חשבונות וביקורת פנים המשרד מתמחה במתן שירותי חשבונאותוביקורות, מיסוי, ייעוץ פיננסיוהכנת תוכניות עסקיות יעוץ מיסים יעוץ... (קרא עוד...)

מתי צריך יועץ מס ?

אוקטובר 17, 2012בין אם מדובר בעוסק עצמאי ובין אם מדובר בשכיר עולה צורך להיעזר בשירותיו של יועץ מס. ישנם מקרים רבים בהם הצורך להיעזר ביועץ מס הוא חד פעמי, ומתעורר בעקבות טעות שחלה אצל הרשויות או טעות שנעשתה על יד בעל/ת... (קרא עוד...)

מה תפקידו של מנהל חשבונות

אוקטובר 17, 2012  תפקידו העיקרי של מנהל חשבונות (או בקיצור: מנה"ח), הינו רישום האירועים החשבוניים של העסק, העמותה, החברה וכדומה. מנהל חשבונותעוסק בהנהלת חשבונות בלבד, ואין לבלבל בינו לבין רואה חשבון המתעסק... (קרא עוד...)

האם כל עסק זקוק לרואה חשבון?

ראשית, חברה היא הישות היחידה החייבת לשכור שירותי ראיית חשבון לצורך בקרה על הדו"חות הכספיים שלה. חובה זו אינה חלה על עוסקים מורשים או פטורים. אבל... רואה חשבון מרכז תחתיו את כל ההתנהלות הפיננסית של העסק – פנימה והחוצה... (קרא עוד...)