רטמן זיכרמן רואי חשבון

magazine

כמעט כל עסק עצמאי בישראל מחויב פעם בשנה בהגשת דו"ח למס הכנסה, המפרט את ההכנסות וההוצאות בשנת המס שהסתיימה. הדו"ח נועד למעשה לקבוע את הרווח או ההפסד של העסק לצרכי בדיקות מס.התשלום השנתי השוטף למס הכנסה וביטוח לאומי נקבע על בסיס הערכה של הרווח השנתי הצפוי. בסוף שנת המס, ולאחר הגשת הדוח, ניתן לראות את ההכנסה הסופית וכן לחשב את הפרשי המס שיש להשלים או לקבל.האם ניתן וכדאי להגיש את הדו"ח באופן עצמאי?
דילוג לתוכן